DERGİNİN KÜNYESİ

İçerik: Yeni Milenyumda İnovasyon on-line olarak üç ayda bir yayınlanan bir dergidir. Dergi kapsamında girişimcilik, inovasyon, araştırma-geliştirme, fikri mülkiyet hakları gibi teknoloji yönetimi çatısındaki ana temalara yer verilmektedir. Bunlara ek olarak güncel konulara da dergide yer verilmektedir.


Yayın Dili: Türkçe


Amaç: “Yeni Milenyumda İnovasyon” dergisinin amacı Teknoloji Yönetimi şemsiyesi altında önemli bilgileri paylaşmak ve alanında ciddi çalışmalar yapmış olan kişilerle röportaj yaparak onların deneyimlerinden faydalanmaktır. Dergimiz, günceli de takip ederek bilgiye paylaşıldıkça anlam yüklemeyi ilke edinmiştir.


Dağıtım: Akademi ve İş Dünyası


Doğuş tarihi: 01.Ocak.2016


Yayın periyodu: Üç ayda bir


ISSN: 2458-844X